top of page

i-Language

leading language institution in Bangkok, Thailand

Our Service
กระดานดำกับภาษาที่แตกต่างกัน
หญิงอาจารย์
การสอนออนไลน์
การพิมพ์

Our Services

Language Institution

สถาบันสอนภาษาที่ได้รับรางวัลประกันคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดสอนภาษาจีน, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

Corperate Training

ให้คำปรึกษาและจัดการฝึกอบรมตาม Training Needs ขององค์กร

อบรมภาษาโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์จริง

Online

คอร์สเรียนสดออนไลน์สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทาง

Translation Service

บริการแปล และรับรองเอกสาร

บริการแปลเอกสารไทย จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น

Our Effective Courses

เวลาน้ำชา
58380.jpg
London View
การสอบ

Chinese

 • ภาษาจีนสำหรับนักเรียน SISB

 • ภาษาจีนสำหรับนักเรียนอินเตอร์

 • ภาษาจีนสำหรับนักเรียนทั่วไป

 • สนทนาภาษาจีน

Thai

 • ภาษาไทยสำหรับนักเรียนอินเตอร์

 • ภาษาไทยสำหรับนักเรียนทั่วไป

 • ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

English

 • Writing

 • Grammar

 • Business English

Exam Preparation

 • HSK, YCT , PAT 7.4

 • CU-TEP, TU-GET

Our Course

คอร์สคุณภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน พัฒนาขึ้นจากบุคคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ทำให้เรามีคอร์สหลากหลายทั้งการเรียนเสริมเพิ่มเกรด เตรียมสอบ และ การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรภาษาจีน

 • สำหรับนักเรียนโรงเรียนอินเตอร์ และโรงเรียนไทย ช่วยลดภาระผู้ปกครองในการดูแลการสอบ การบ้าน การทำโครงงานต่างๆ

 

หลักสูตรภาษาไทย

 • เหมาะกับนักเรียนอินเตอร์ เน้นหลักภาษาไทย ส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 • เน้นการเขียน ทั้งในรูปแบบการแสดงความคิดเห็น , การบรรยาย

 • สอนแกรมม่า เรียนได้ทั้งนักเรียนอินเตอร์ และโรงเรียนไทย

 

หลักสูตรเตรียมสอบ

 • ติวเข้มเพื่อสอบทำคะแนน HSK, YCT, PAT 7.4, CU-TEP, TU-GET

Our Teacher

Our Qualified Teachers

Natt.JPG
แนทเหล่าซือ

ปริญญาโท การสอนภาษาจีน

Hua Chiew University

Supaporn_edited.jpg
ครูฝน

เกียรตินิยมอันดับ 1 ภาษาไทย

Meaw_edited.jpg
หมิวเหล่าซือ

อักษรศาสตร์ จุฬาฯ

AFS - Shijiazhuang China

Thadsanee.JPG
ครูหยก

เกียรตินิยม ภาษาไทย

Bobo2_edited_edited.jpg
โบโบ้เหล่าซือ

ป.ตรี (การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ)

Eve.jpeg
ครูอีฟ

ป.โท (ภาษาอังกฤษ)

ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์

Gig_edited.jpg
ครูกิ๊ก

ปริญญาตรี อักษรศาสตร์

ม.ศิลปากร

Chill.JPG
ชิวเหล่าซือ

ป.ตรี (การสอนภาษาจีน)

Xiamen University

IMG_9469_edited.jpg
พลอยเหล่าซือ

ป.ตรี (ภาษาจีน)

Minzu University Beijing China

Ice_edited.jpg
ครูไอซ์

เอก ภาษาไทย

Num%203_edited.jpg
น้ำเหล่าซือ

เอกภาษาจีน

Shandong University

Gift_edited.jpg
กิ๊ฟต์เหล่าซือ

ป.โท (การสอนภาษาจีน)

Xiamen University

Why us

Why Us?

ครูคุณภาพ

 

จากปรัชญาความเชื่อมั่นที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่า ครูคือบุคคลที่สำคัญที่สุดในการเรียนการสอน เราจึงให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการสรรหา พัฒนาและดูแลครูให้ดีที่สุด คุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งของครูทุกคนที่นี่คือ มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูง ทุ่มเทให้กับการสอน มีความสุขที่ได้เห็นพัฒนาการของนักเรียนทุกคน

ครูทุกคนจบตรงสาขาวิชาที่สอน มีประสบการณ์การสอนนักเรียนที่มีความหลากหลายทั้ง เคยไปใช้ชีวิตในประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของภาษาที่สอน เช่น ประเทศจีน อังกฤษ อเมริกา ทำให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมและแก่นของภาษาอย่างแท้จริง

ครูทุกคนจะได้รับการพัฒนาทั้งในเรื่องความรู้ของวิชาที่สอน และทักษะในการถ่ายทอด ที่สำคัญครูส่วนใหญ่จะสอนมาต่อเนื่องตั้งแต่สถาบันเปิด เราจึงไม่มีปัญหาเรื่องเปลี่ยนครูบ่อย

เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

 

เราเชื่อว่า นักเรียนทุกคนมีความเฉพาะในตนเอง มีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน นักเรียนบางคนสามารถเรียนรู้ได้ดีผ่านการทำแบบฝึก แต่บางคนจะเรียนรู้ได้ดีหากได้เรียนทฤษฎีก่อน ดังนั้น เราจึงมีการประชุม วิเคราะห์ และวางแผนการเรียนการสอนให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม แต่ละคนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา

กลุ่มเล็ก อายุ พื้นฐานใกล้เคียงกัน

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เราจึงจัดกลุ่มขนาดเล็กไม่เกิน 5 คน โดยที่จะต้องมีพื้นฐานความรู้ และวัยที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด นอกจากนี้ เรายังพิจารณาจัดกลุ่มให้นักเรียนที่มาจากโรงเรียนเดียวกัน อยู่กลุ่มเดียวกัน เพื่อให้การเรียนเป็นไปในทางเดียวกัน

กลุ่มเล็ก ทำให้ครูผู้สอนสามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั่วถึง มีโอกาสฝึกฝนทักษะทุกด้านอย่างเต็มที่

สถานที่ปลอดภัย ดูแลใกล้ชิด

เราดูแลนักเรียนเหมือนเป็นบุตรหลานของเรา มีระบบกล้องวงจรปิดทุกห้อง มีการจัดการเรื่องสุขอนามัย มีการคัดกรองอุณภูมิก่อนเข้าสถานที่ มีแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้ใช้ได้ตลอดเวลา รวมทั้งน้ำดื่มสะอาดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

Contact
bottom of page