top of page
Poster Front Feb 27.png

i-Language

leading language institution in Bangkok, Thailand

สอนภาษา
งานอบรม
การสอนออนไลน์
งานแปล

Our Services

Language Institution

สถาบันสอนภาษาที่ได้รับรางวัลประกันคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดสอนภาษาจีน, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

Corperate Training

ให้คำปรึกษาและจัดการฝึกอบรมตาม Training Needs ขององค์กร

อบรมภาษาโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์จริง

Online

คอร์สเรียนสดออนไลน์สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทาง

Translation Service

บริการแปล และรับรองเอกสาร

บริการแปลเอกสารไทย จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น

อัดแน่นด้วยความรู้

Our Effective Courses

เชี่ยวชาญภาษาจีน
ปูพื้นฐานภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ติวสอบ

Chinese

 • ภาษาจีนสำหรับนักเรียน SISB

 • ภาษาจีนสำหรับนักเรียนอินเตอร์

 • ภาษาจีนสำหรับนักเรียนทั่วไป

 • สนทนาภาษาจีน

Thai

 • ภาษาไทยสำหรับนักเรียนอินเตอร์

 • ภาษาไทยสำหรับนักเรียนทั่วไป

 • ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

English

 • Writing

 • Grammar

 • Business English

Exam Preparation

 • HSK, YCT , A-Level Chinese, Thai

 • CU-TEP, TU-GET

คอร์สคุณภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน พัฒนาขึ้นจากบุคคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ทำให้เรามีคอร์สหลากหลายทั้งการเรียนเสริมเพิ่มเกรด เตรียมสอบ และ การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรภาษาจีน

 • สำหรับนักเรียนโรงเรียนอินเตอร์ และโรงเรียนไทย ช่วยลดภาระผู้ปกครองในการดูแลการสอบ การบ้าน การทำโครงงานต่างๆ

 

หลักสูตรภาษาไทย

 • เหมาะกับนักเรียนอินเตอร์ เน้นหลักภาษาไทย ส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 • เน้นการเขียน ทั้งในรูปแบบการแสดงความคิดเห็น , การบรรยาย

 • สอนแกรมม่า เรียนได้ทั้งนักเรียนอินเตอร์ และโรงเรียนไทย

 

หลักสูตรเตรียมสอบ

 • ติวเข้มเพื่อสอบทำคะแนน HSK, HSKK, YCT, A-Level (Chinese, Thai), CU-TEP, TU-GET

Our Teacher

Our Qualified Teachers

ครูคุณภาพ
แนทเหล่าซือ

ปริญญาโท การสอนภาษาจีน

Hua Chiew University

ครูคุณภาพ
ครูฝน

เกียรตินิยมอันดับ 1 ภาษาไทย

ครูคุณภาพ
หมิวเหล่าซือ

อักษรศาสตร์ จุฬาฯ

AFS - Shijiazhuang China

ครูคุณภาพ
ครูหยก

เกียรตินิยม ภาษาไทย

ครูคุณภาพ
โบโบ้เหล่าซือ

ป.ตรี (การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ)

ครูคุณภาพ
ครูอีฟ

ป.โท (ภาษาอังกฤษ)

ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ครูคุณภาพ
ครูน้ำฝน

เกียรตินิยมอันดับ 1

ภาษาไทย

ครูคุณภาพ
ชิวเหล่าซือ

ป.ตรี (การสอนภาษาจีน)

Xiamen University

ครูคุณภาพ
พลอยเหล่าซือ

ป.ตรี (ภาษาจีน)

Minzu University Beijing China

ครูคุณภาพ
ครูไอซ์

เอก ภาษาไทย

ครูคุณภาพ
น้ำเหล่าซือ

เอกภาษาจีน

Shandong University

ครูคุณภาพ
กิ๊ฟต์เหล่าซือ

ป.โท (การสอนภาษาจีน)

Xiamen University

Why us

Why Us?

ครูคุณภาพ

 

จากปรัชญาความเชื่อมั่นที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่า ครูคือบุคคลที่สำคัญที่สุดในการเรียนการสอน เราจึงให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการสรรหา พัฒนาและดูแลครูให้ดีที่สุด คุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งของครูทุกคนที่นี่คือ มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูง ทุ่มเทให้กับการสอน มีความสุขที่ได้เห็นพัฒนาการของนักเรียนทุกคน

ครูทุกคนจบตรงสาขาวิชาที่สอน มีประสบการณ์การสอนนักเรียนที่มีความหลากหลายทั้ง เคยไปใช้ชีวิตในประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของภาษาที่สอน เช่น ประเทศจีน อังกฤษ อเมริกา ทำให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมและแก่นของภาษาอย่างแท้จริง

ครูทุกคนจะได้รับการพัฒนาทั้งในเรื่องความรู้ของวิชาที่สอน และทักษะในการถ่ายทอด ที่สำคัญครูส่วนใหญ่จะสอนมาต่อเนื่องตั้งแต่สถาบันเปิด เราจึงไม่มีปัญหาเรื่องเปลี่ยนครูบ่อย

เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

 

เราเชื่อว่า นักเรียนทุกคนมีความเฉพาะในตนเอง มีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน นักเรียนบางคนสามารถเรียนรู้ได้ดีผ่านการทำแบบฝึก แต่บางคนจะเรียนรู้ได้ดีหากได้เรียนทฤษฎีก่อน ดังนั้น เราจึงมีการประชุม วิเคราะห์ และวางแผนการเรียนการสอนให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม แต่ละคนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา

กลุ่มเล็ก อายุ พื้นฐานใกล้เคียงกัน

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เราจึงจัดกลุ่มขนาดเล็กไม่เกิน 5 คน โดยที่จะต้องมีพื้นฐานความรู้ และวัยที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด นอกจากนี้ เรายังพิจารณาจัดกลุ่มให้นักเรียนที่มาจากโรงเรียนเดียวกัน อยู่กลุ่มเดียวกัน เพื่อให้การเรียนเป็นไปในทางเดียวกัน

กลุ่มเล็ก ทำให้ครูผู้สอนสามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั่วถึง มีโอกาสฝึกฝนทักษะทุกด้านอย่างเต็มที่

สถานที่ปลอดภัย ดูแลใกล้ชิด

เราดูแลนักเรียนเหมือนเป็นบุตรหลานของเรา มีระบบกล้องวงจรปิดทุกห้อง มีการจัดการเรื่องสุขอนามัย มีการคัดกรองอุณภูมิก่อนเข้าสถานที่ มีแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้ใช้ได้ตลอดเวลา รวมทั้งน้ำดื่มสะอาดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

Contact
bottom of page